Nejlepší obrana je útok

29. srpen 2017 | 14.07 |

Aneb Jak mě tak trošku vyrazili od obhajoby. :-)

Datum 21. srpna budu už asi navždy mít spojeno se třemi událostmi - s okupací, jak Špotákovou vyhrála posledním hodem olympiádu a s obhajobou diplomky. Co z toho změní kolektivní nebo individuální dějiny, posuďte sami.

Na fakultu jsem vyrazila ráno s mamkou autem. Autobusem bych musela vyrazit jen o maličko později, abych měla časovou rezervu, a takhle jsem to měla aspoň pohodlnější. Čekala jsem hodinu, než dorazila spolužačka. Takže jsme společně kvílely, že tam musíme být hned ráno, ale jdeme na řadu až poslední, takže se budeme hezkých pár hodin škvařit ve vlastní šťávě a chytat nervozitu od ostatních, kteří mezitím otráví i komisi. To chceš.

Pak jsme se mrkly na rozpis na dveřích a ejhle, proházeli pořadí a najednou jsem byla v půlce programu místo na samém konci. Potěšilo mě to o to více, když nám při slavnostním zahájení řekli, že společné ukončení obhajob nebude, že po obhajobě nás vždy pošlou na chodbu, poradí se a pak nám hned řeknou známku a můžeme jít. Boží! Co mě potěšilo míň, je, že se očekávalo minimálně pětiminutové představení práce a celková doba obhajoby půl hodiny. Hlavně, že jsme se na chodbě s holkama ujišťovaly, že to může trvat maximálně 15 minut, takže jsem jako úvod měla připravené asi dvě věty. No ale holky mě zradily a vytáhly z kabelek připravené hotové proslovy. Na počítači psané, třístránkové, v souvislých větách. Za tohle je na frontě kulka, ne?

Takže jsem potrápila svůj mobil, když jsem ho donutila připojit se na eduroam a stáhnout si z portálu celou svou diplomku, abych si vypsala základní osnovu toho svého veledíla a závěry. V odrážkách, ručně, do papírů, které už byly z druhé strany popsané nějakýma blbostma snad z druháku. Ještě, že jsem si ráno vzala desky, aby to nešlo tolik vidět. Tady vidíte, jak rezignovaná a unavená jsem po tom půlroce státnicování byla. Že poté, co jsem dostala od vedoucí A a od oponenta B, jsem prostě chtěla jen přežít.

Fakt si dali práci a s každým debatovali půl hodiny, takže po dvou hodinách jsem konečně usedla do horkého křesla. Úvod byl dost nepříjemný, celá komise vyplňovala papíry a na mě se ani nepodívali. Že mě někteří možná úplně neposlouchali, by mi nevadilo, ale horší, když poslouchají, myslí si, že melete kraviny a nedají to na sobě znát.

Odvykládala jsem si svůj narychlo splácaný úvod a šlo se na posudky. Poněkud disproporční. Vedoucí mě během minuty pochválila, že jsem pracovala zodpovědně, diplomka je fajn a po rozšíření plánujeme výzkum publikovat, navrhuje áčko. Pak vytáhl svůj pětistránkový posudek oponent. Sice na začátku řekl, že se mu práce líbila a myslí si, že mám potenciál, proto mi dává tak podrobnou zpětnou vazbu, ale následná nekonečná kanonáda, kde rozpitval každou drobnost. Kromě toho, že jsem měla překlep hned v anglickém názvu práce, toho si nevšiml. Neříkám, výtky to byly oprávněné, ale v tom množství mě to před zbytkem komise asi nestavělo do zrovna lichotivé pozice. Jediné, co nepřečetl, byla závěrečná otázka, která mu osamoceně odskočila na další stránku. Což byl bod, na kterém jsem tu svoji obhajobu chtěla postavit, že.

Největší malér představoval můj závěrečný seznam literatury, kde jsem podle posudku neuvedla jednu knihu. Která ovšem neexistuje. Akorát jsem se při citaci uklepla a místo roku 1998 uvedla v jednom případě 1988, ale byla to pořád ta stejná knížka. Ok, jsem lajdák. V tom počtu citací se divím, že jsem se majdla jen jednou, ale to tam říct nemůžu, že jo. Ale přebila jsem to ještě větším kiksem.

"Pokud citujete tak, jak citujete, pak musí být seznam literatury řazen abecedně, ne pod číslenými odkazy."

"Je řazený abecedně, akorát jsem ho ještě navíc očíslovala, protože to tak bylo v oficiální šabloně pro diplomové práce."

"Není řazený abecedně."

Otočil ke mně diplomku nalistovanou na seznam literatury.

1. Gejgušová...

2. Čechová...

Tra-pás! Nechápu, jak se to přihodilo. Vedoucí se taky přiznala, že to je pro ni novinka. Akorát jedna dobrá duše se mě zastala, že G a C jsou si podobné. Takže jsem si mohla vybrat, jestli chci být blbá nebo blbá a slepá. Při mých dioptriích jasná volba.

V dalším bodě se řešil můj styl psaní. Že je příjemný, čtivý a živý, ale někdy se vyjadřuji zbytečně složitě.

"Mohla jste jednoduše napsat černobílý tisk. Použítí celé škály černobílého spektra barev? Není to zbytečně komplikované?"

"No, víte..." rozhodla jsem se, že už nemám co ztratit a vsadím vše na jednu kartu. "Já jsem to psala pod vlivem státnic z filosofie."

V komisi to pobaveně zašumělo, vedoucí katedry se rozesmál, že kdo ví, pod jakým vlivem jsem ještě byla, a oponent se taky pousmál, že v tom případě chápe, že filosofům se to muselo líbit. Dál už se v tom nikdo nepitval a měla jsem pocit, že můj čas před komisí téměř vypršel, ono než jsme se prokousali tím sáhodlouhým posudkem... ale rozhodla jsem se přejít do protiútoku a zodpovědět nepoloženou otázku.

"Ještě bych měla představit vzorec pro měření didaktické vybavenosti učebnic a vysvětlit, proč jsem ho v práci nakonec nepoužila. Můžu ho napsat na tabuli..."

Komise kývla, byť se lehce ošívali, že nemají fixky, ale uzemnila jsem je, že mám své vlastní (no, vlastní, ještě, půjčila jsem si je na vrátnici), takže mi to nezamítli. Vstala jsem, didakticky správně si pohlídala, abych nestála ke třídě zády a nemluvila do tabule, a napsala na tabuli svůj trumf:

výpočet

Než jsem to tam celé přepsala, prozradila moje vedoucí ostatním, že se chystám na rozšiřující studium matematiky. V souvislosti s předchozí filosofií to vyvolala širokou škálu pestrobarevných emocí. Radši jsem začala komentovat jednotlivé proměnné, dílčí výpočty syntaktické a sémantické náročnosti textu, charakterizovat pět odlišných kategorií pojmů, žvanit a žvanit, dokud jsem nedošla ke shrnutí.

"No a jak vidíte, tak ten vzorec je dost komplikovaný. Obsahuje spoustu proměnných, které se musí jasně vymezit. Což není nemožné, ale bylo by to nad možný rozsah práce. Původně jsem s využitím tohoto vzorce počítala, ale musela bych ho výrazně zjednodušit, což by ale přineslo zkreslující výsledky."

Viděla jsem, že se vedoucí katedry nadechuje. Nevěděla jsem, co chce říct, ale usoudila jsem, že by to říct neměl.
"Těch metodologických problémů je tam mnoho. Musela bych jasně vymezit kategorie pojmů P1 až P5 a stanovit, jak zohledňovat náročnost přídavných jmen, která vzorec nereflektuje, protože jako pojmy bere pouze podstatná jména, která mohou být volena jednodušší. Další problém je volba posuzovaného textu. Původní metodologie počítá se 100 slovy, ale může to být problém, protože některé učebnice mají v úvodu kapitol slovníčky, kde je koncentrace nových pojmů přirozeně vyšší, takže by to mohl být opět zkreslující oproti vzorku z jiné části kapitoly, což však musí být zvoleno jednotně. Taky je třeba říct, zda do vzorku počítat pouze hlavní výkladový text, nebo i informace v rámečcích, které někdy zvýrazňují základní učivo, ale jindy třeba i rozšiřující. No a dále by bylo nutné stanovit speciální pravidla pro učebnicové řady, zda je posuzovat jako celek, nebo samostatně jako jednotlivé díly..."

No a vedoucí katedry vstal, oběhl stůl, pravil, že tady se komise určitě radit nemusí, že mi dávají áčko, podal mi ruku, vrazil mi do ní diplomku a najednou jsem byla na chodbě, slyšela jsem vedoucího, jak říká, že vyhlašuje krátkou přestávku, a Anička s Luckou na mě zíraly, co jsem tam proboha tak dlouho dělala. Vzorec, no. :-D

Oponent měl být předsedou mé státnicové komise. Uvažovala jsem, jestli jsem si ho dneska aspoň trošku naklonila na svou stranu. Protože otázek jsem neuměla asi tolik, kolik hodin zbývalo do státnic...

A kdy jste si naposledy něco obhájili vy? ;-)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Nejlepší obrana je útok iva 29. 08. 2017 - 15:06
RE(2x): Nejlepší obrana je útok tlapka 02. 09. 2017 - 09:38
RE(3x): Nejlepší obrana je útok iva 02. 09. 2017 - 20:12
RE(4x): Nejlepší obrana je útok tlapka 04. 09. 2017 - 20:17
RE: Nejlepší obrana je útok eithne 29. 08. 2017 - 15:24
RE(2x): Nejlepší obrana je útok tlapka 02. 09. 2017 - 09:38
RE: Nejlepší obrana je útok zlomenymec 29. 08. 2017 - 20:50
RE(2x): Nejlepší obrana je útok tlapka 02. 09. 2017 - 09:42
RE: Nejlepší obrana je útok boudicca 30. 08. 2017 - 06:58
RE(2x): Nejlepší obrana je útok tlapka 02. 09. 2017 - 09:43
RE: Nejlepší obrana je útok radus 30. 08. 2017 - 07:28
RE(2x): Nejlepší obrana je útok tlapka 02. 09. 2017 - 09:44
RE: Nejlepší obrana je útok hroznetajne 30. 08. 2017 - 08:39
RE(2x): Nejlepší obrana je útok tlapka 02. 09. 2017 - 09:40
RE: Nejlepší obrana je útok adil 31. 08. 2017 - 00:10
RE(2x): Nejlepší obrana je útok tlapka 02. 09. 2017 - 09:40
RE: Nejlepší obrana je útok shea 31. 08. 2017 - 17:43
RE(2x): Nejlepší obrana je útok tlapka 02. 09. 2017 - 09:45
RE: Nejlepší obrana je útok en 01. 09. 2017 - 15:07
RE(2x): Nejlepší obrana je útok tlapka 02. 09. 2017 - 09:36
RE: Nejlepší obrana je útok brutally-honest 02. 09. 2017 - 11:23
RE(2x): Nejlepší obrana je útok tlapka 04. 09. 2017 - 20:16
RE: Nejlepší obrana je útok ebeca 04. 09. 2017 - 21:53
RE(2x): Nejlepší obrana je útok tlapka 04. 09. 2017 - 22:08
RE: Nejlepší obrana je útok blazniva-strela 07. 09. 2017 - 22:10
RE(2x): Nejlepší obrana je útok tlapka 10. 09. 2017 - 17:48
RE: Nejlepší obrana je útok rebarbora 30. 09. 2017 - 17:18
RE(2x): Nejlepší obrana je útok tlapka 30. 09. 2017 - 19:33